Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om skolan

Förskoleklass och Fritidshem
Rektor
Erika Norstedt
Skoladministratör
Jessica Mård
Förskollärare
Carola Altin
Lärare
Pia Enqvist
Förskollärare
Ellen Arvinder
Elevassistent
Elin Bergstrand
Skolsköterska
Christina Hemgård
28 februari 2018