Om Polacksbackens skola

I augusti 2017 startade vi Polacksbackens skola, en skola i liten skala på Polacksbacken nära natur och grönområden.

Hos oss satsar vi på digital teknik. Eleverna får tillgång till digitala verktyg med stöd av informations- och kommunikationsteknik, IKT. I undervisningen utnyttjar vi skolans läge och använder naturen runt omkring oss så mycket som möjligt. På så sätt får eleverna också vara utomhus och uppleva naturen. 

På Polacksbackens skola finns delaktighet mellan hem, skola, elever och lärare. Vi vill att alla ska känna trygghet och glädje i lärande och lek. Hos oss har varje elev rätt att bli bemött och kunna utvecklas som egen individ.

Skolan kommer att växa med en årskull för varje år. Alla klasser och elever som börjar i Polacksbackens skola kommer att gå vidare i den nybyggda skolan i Rosendal när den är färdig, planerat till år 2021.

På skolan finns det också fritidshem både innan skoldagen börjar och efter skoldagens slut. Det är öppet 06.30 – 17.30 för de som anmält behov av omsorg.

17 september 2018