Rektors brev

Först en kort presentation av mig, Erika Norstedt, rektor för Polacksbackens skola. Jag är från början förskollärare, har vidareutbildat mig till lärare för skolans lägre åldrar. Min plan var sedan att fortsätta utbilda mig till Specialpedagog som jag även arbetat som under några år innan jag ”halkade” in på rektorsbanan.

Jag har varit rektor på en F-6 skola i Heby kommun innan jag sökte mig till Uppsala kommun och till uppdraget som enhetschef för Sjukhusundervisningen samt Eksätra resursenhet.

Redan i april 2017 blev jag så rektor för Polacksbackens skola, som skulle starta upp i augusti. Det kändes spännande och roligt att få vara med och starta upp en skola och det fanns naturligtvis en hel del att ta tag i. Lokalerna skulle ”fixas” till och personal skulle anställas innan eleverna skulle börja. När jag nu i oktober tittar tillbaka så känner jag mig stolt över vår ”lilla” skola och den verksamhet vi erbjuder och framförallt över vad personalen åstadkommit. De har verkligen gjort det viktiga arbetet med att skapa förutsättningar att kunna ge våra elever en bra start på deras skolgång. Det finns en stor trygghet i elevgruppen och alla elever får förutsättningar för utvecklas både individuellt och tillsammans.

och arbetet fortsätter….det dyker hela tiden upp saker som ska fixas och lösas och det är viktigt att vi ser lösningar, inte problem!

Planen är att vi ska kunna ta emot fler elever och till nästa läsår ska vi ta emot ytterligare ett nytt gäng förskoleklasselever samtidigt som de härliga elever vi har nu ska få bli ”ettor”. Samarbete och gemenskap är fortsatt viktigt när vi växer.

Jag anser att grunden för allt lärande är trygghet, gemenskap och nyfikenhet! Alla elever ska få möjlighet att utvecklas både som individer och i grupp. Alla ska känna sig sedda och respekterade för vilka de är och våra olikheter ska ses som en tillgång. Vårt värdegrundsarbete är viktigt och det ska ”genomsyra” all verksamhet på Polacksbackens skola. Alla elever ska få utmaningar och känna att de lyckas. Vårt arbete är också att bevara deras nyfikenhet och lust till lärande genom en variation och bredd i vår undervisning.

Nu vet ni lite mer om mig och vår verksamhet!

Väl mött hos oss på Polacksbackens skola!

Erika Norstedt

Rektor på Polacksbackens skola

24 oktober 2017