Våra klasser

Tar steg för steg i ett livslångt lärande.

Vår personal skapar ett öppet och demokratiskt klimat där varje elev får uppleva sitt eget och andras värde.

Förskoleklassen ska stimulera alla elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning och främja deras harmoniska utveckling. Lek, skapande och utforskande är viktiga delar i vår utbildning. Elevernas lust och nyfikenhet tas tillvara. Utgångspunkten är att utveckling och lärande sker ständigt och i alla sammanhang. 

Efter genomförd grundskola ska varje elev 

  • respektera andra människors egenvärde.
  • använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
  • använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
  • ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
5 oktober 2017